Ook In het jaar 2024 maken we weer een grote ronde in en om Amsterdam via vijf of zes wedstrijd- en recreatielopen ‘Rondje Mokum’.  Als je aan minstens 4 van de lopen hebt deelgenomen, als wedstrijdloper of als recreant, ontvang je een bijzondere eindherinnering. Zo’n beetje alle Mokumse lopen maken deel uit van het Rondje: de Vondelparkloop, Louis-Vinkloop, Nescioloop, Gaasperplasrun, Sloterplasloop, Middenmeerloop en de Olympisch-Stadionloop. Voor meer en actuele informatie www.rondjemokum.nl

Wie doet mee met Rondje Mokum?

Het ‘Rondje Mokum’ wordt georganiseerd door de Amsterdamse atletiekverenigingen en is zowel voor de loper die het om de gezelligheid en de sfeer te doen is, als voor de fanatieke wedstrijdatleet. Vooral de beginnende en jeugdige loper willen we graag op deze manier stimuleren om mee te doen aan trimlopen.

Waar doe je het voor?

Door aan 4 van de lopen deel te nemen kun je tijdens de laatste loop van het circuit een eindherinnering in ontvangst nemen. Een eindherinnering die de moeite waard is, maar wat dat wordt, blijft voorlopig nog even een verrassing!

Hoe neem ik aan het Rondje deel?

Deelnemen aan het Rondje is heel eenvoudig. Je kunt je gewoon inschrijven voor de afzonderlijke wedstrijden. Het programma vind je op deze website. Deelname van zowel de wedstrijd- als trimlopers wordt automatisch geregistreerd via de stand op deze website. Die wordt zo snel mogelijk na afloop van een loop bijgewerkt. Zo kun je altijd zien hoe je er voor staat en hoe anderen het gedaan hebben.

Reglement voor wedstrijdlopers

De vier beste prestaties tellen mee voor het eindklassement. De klassementen wordt opgemaakt aan de hand van bruto-tijden wanneer er met een chip wordt gelopen (en dat is over het algemeen het geval). Een KNAU-wedstrijdlicentie is vereist, neem je kaart van de Atletiekunie mee! Er zijn klassementen voor de volgende categorieën: mannen en vrouwen senioren, 35+, 45+ en 55+, en trimloopdeelnemers. Je leeftijd tijdens de eerste wedstrijd waar je tijdens het circuit aan deelneemt is bepalend voor de categorie-indeling. Als je tijdens het circuit van categorie verandert, blijf je voor het klassement dus ingedeeld in je oorspronkelijke categorie. Voor de uitslagbepaling van de individuele wedstrijd word je wel in je dan geldende leeftijdscategorie ingedeeld. Daarnaast wordt er een overall-klassement opgemaakt, d.w.z. de snelste lopers en loopsters ongeacht leeftijd: de winnaars daarvan gaan naar huis met de Rondje Mokum-wisselbeker! De puntentelling: de eerste plaats geeft 200 punten, de tweede plaats 199, enzovoorts (voor de categorie trim tellen we vanaf 1000 (mannen) resp. 500 (vrouwen) vanwege het grote aantal deelnemers). In elke categorie zijn prijzen te behalen. Bij een gelijk aantal punten is de winnaar degene die het best gepresteerd heeft in de laatste wedstrijd. De stand op de website laat zien tegen wie je het opneemt. Meer informatie www.rondjemokum.nl


line