ba-sponsorslider-vpl2017De Stichting Bachi Amaa heeft als doel kinderen in Nepal die geen gezond ouderlijk thuis hebben, te ondersteunen op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs.

Kindertehuis: de Stichting ondersteunt 15 kinderen op het gebied van levensonderhoud, onderdak en onderwijs. Deze kinderen hebben zelf geen gezond ouderlijk thuis. Ze wonen met z’n allen in een huis en hebben 2 pleegouders.
Schoolfonds: De Stichting ondersteunt tevens kinderen van het Anandaban Lepra Ziekenhuis Schoolfonds. Een deel van de kinderen zijn gehandicapt of hebben lepra en wonen thuis of bij familie.

Het mooie van dit goede doel is dat Anna Theuvenet, de voorzitter van de Stichting Bachi Amaa, de kinderen persoonlijk kent. Zij zoekt ze regelmatig op en weet dat het geld goed terecht komt. Daarnaast ondersteunt de Stichting ook nog eens 32 kinderen in een schoolfonds. Op de website van de stichting kun je kennismaken met de kinderen www.bachi-amaafoundation.com